O nama

Natron-Hayat je visoko priznata i ugledna evropska kompanija na polju proizvodnje raznoraznih vrsta papira i papirnih pakovanja. Osnovana je 15. aprila 2005. godine spajanjem kompanija Natron d.d. Maglaj i seriozne kompanije Kastamonu Entegre, koja je članica međunarodno renomirane Hayat Holding grupacije iz Turske.

Više info...

Ekologija

Moderni čovjek je svakodnevno izložen zagađenju životne sredine raznim neprirodnim materijalima i smećem, koji naravno negativno utiču na klimatske promjene i pogoršavaju kvalitet života. Iz tog razloga mi smatramo našom apsolutnom obavezom prilagođavanje modernih proizvodnih procesa osnovima zdravog življenja.

Više info...

Karijera

Natron-Hayat d.o.o. je visoko priznata i ugledna evropska kompanija na polju proizvodnje raznoraznih vrsta papira i papirnih pakovanja. Osnovana je 15. aprila 2005. godine spajanjem kompanija Natron d.d. Maglaj i seriozne kompanije Kastamonu Entegre, koja je članica internacionalno renomirane Hayat Holding grupacije iz Turske.

Više info...

Naši proizvodi...
  • Sack Kraft Papir

  • Papirne vreće

  • Ambalažni papir

  • Kartonska ambalaža

  • MG papir

  • Vreće sa ručkom

  • Dorađeni proizvodi

Telefon @ Info

Natron-Hayat d.o.o.
Liješnica bb, 74250 Maglaj, Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 32 601 000
Fax: + 387 32 601 277

Email: natron-hayat@natron-hayat.ba

Copyright 2012. Natron-Hayat d.o.o.